Prodajni pogoji za nakupe preko spleta

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa Iglu šport d.o.o. (ponudnik), ki blago na spletni strani iglusport.si prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

Podatki o podjetju:
IGLU ŠPORT proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
ID: SI55373046
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 5448212

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 061/11021500
TRR: 02045-0015534159 NLB
Podjetje je član Trgovinske zbornice Slovenije

 
REGISTRIRANI UPORABNIKI
Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime (elektronski naslov) in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Registrirani uporabniki lahko:

  • kupujejo v spletni trgovini Iglu šport
  • prejemajo brezplačne E-novice v kolikor se na njih naročijo

 
SPLOŠNI POGOJI
Spletni nakup je možen tudi brez registracije.
Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani ali neregistrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Nakup je možen le, če kupec pred oddajo naročila potrdi, da sprejema splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej strani, in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
IGLU ŠPORT, d. o. o., in kupec medsebojne obveznosti urejata s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 
KOMERCIALNI POGOJI
Cene:

  • Cena – je redna cena, po kateri se izdelek prodaja.
  • Znižana cena – je znižana redna cena, po kateri se prodaja izdelek za določen ali nedoločen čas.
  • Stara cena – je cena, po kateri se je izdelek prodajal pred znižanjem.


Označevanje znižanih izdelkov:

  • Sezonsko/posezonsko znižanje – so označeni izdelki, ki so trenutno znižani, kar pa je časovno omejeno.
  • Akcija – so označeni izdelki, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena.
  • Zadnji kosi – so izdelki, ki imajo znižano ceno za nedoločen čas oziroma do razprodaje zalog.

Imetniki kartice IGLU ob registraciji vnesejo tudi številko svoje kartice IGLU, kar zagotavlja 10 % popusta pri vsakem spletnem nakupu. Popust ne velja za izdelke, označene z: akcija, sezonsko/posezonsko znižanje in zadnji kosi. Če se oseba, ki se registrira, ne ujema za osebo – imetnikom kartice IGLU –, popusta ne bomo obračunali. Vse cene vključujejo DDV. Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila, razen v primeru napake pri ceni.

AKCIJE

Iz vseh akcij so izvzeti artikli brez zaloge, vrednostni boni, knjige prvič izdane pred manj kot 6 meseci, vstopnice, na odprodajo poškodovanih izdelkov, na odprodajo rabljenih izdelkov za izposojo in na odprodajo testnih izdelkov. V kolikor je akcija omejena na določene blagovne znamke, bo to skomunicirano v sklopu akcije.

DOBAVLJIVOST, ZALOGA IN NAČINI PLAČILA

Pregled zaloge za posamezni artikel pridobite s klikom na gumb "Zaloga po trgovinah", kjer dobite podatek tudi za posamezno barvo in velikost.

Za več o načinih plačila kliknite tukaj.
Več o pogojih in rokih dostave tukaj.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec plača znesek prejetega predračuna oziroma dobi obvestilo po elektronski pošti, da je pošiljka poslana po povzetju. Kupcu je po elektronski pošti posredovano tudi mesto na strežniku ponudnika, kjer je shranjena pogodba/predračun. S prijavo kupec v svojem profilu lahko dostopa tudi do arhiva svojih naročil/nakupov.
Kupec v prejeti pošiljki prejme račun, na katerem so poleg specifikacije stroškov tudi navodila za morebiten odstop od pogodbe/nakupa.

 
ZAVRNITEV NAROČILA
IGLU ŠPORT, d. o. o., lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

ROK DOBAVE

Naročeno blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno predvidoma v 3 do 5 delovnih dneh, v primeru izdelkov, ki niso na zalogi pa je rok dobave do 21 delovnih dni.


ODSTOP OD POGODBE/NAKUPA oz. VRAČILO BLAGA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najpozneje v 14 dneh od prevzema blaga na naslov e-trgovina@iglusport.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načelno v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh od odstopa pogodbe.

Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (14 dni) se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. To lahko storite s pomočjo obrazca o odstopu od pogodbe ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Če kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na e-trgovina@iglusport.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najpozneje v 14 dneh po oddanem sporočilu. Kupec plača strošek vračila blaga – poštnine. Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga nikakor ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Ko vračate izdelke prodajalcu, izpolnite obrazec za odstop od pogodbe ali podajte nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil izkoriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, če to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku.

Rok za vračilo kupnine kupcu je 14 dni in začne teči s prvim dnem, ko ponudnik prejme vrnjeno blago in vse pravilne bančne podatke za vračilo kupnine - številko bančnega računa in podatke o imetniku bančnega računa (če gre za tujo banko - tudi SWIFT banke).

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, ter v primerih, ko nakup ni izveden na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem kar najbolj upoštevali vse razloge in okoliščine.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

1.     o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.     o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.     o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.     o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5.     o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6.     o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7.     o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8.     o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9.     o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10.  sklenjenih na javnih dražbah;

11.  pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12.  o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13.  o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

 
INFORMACIJA O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN NAČINU ZUNAJSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV.
Morebitne spore in nesoglasja rešuje podjetje na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na podjetje pisno na naslov IGLU ŠPORT, d. o. o., Litrostrojska c. 40, 1000 Ljubljana oziroma po spletni pošti info@iglusport.si.

Pristojni organ v podjetju bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh od prejema celotne relevantne dokumentacije. Podjetje bo poslalo odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Podjetje bo v 15 delovnih dneh poslalo odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. S tem je odločitev podjetja dokončna in interni pritožbeni postopek podjetja zaključen.

Če zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku, bo podjetje potrošnika pisno obvestilo o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.

Skladno z zakonskimi normativi Iglu Šport d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Iglu Šport, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

IZJAVA O UPORABI WSPay APLIKACIJE

Podjetje Iglu Šport d.o.o. uporablja WSPay za spletno plačevanje.

WSPay je varen sistem spletnega plačevanja, plačila se izvajajo v realnem času s kreditnim in debetnim karticam ter drugimi plačilnimi metodami. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vpis in prenos vnesenih podatkov o kartici, kar potrjuje PCI DSS certifikat, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja 256-bitni šifrirni SSL certifikat in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo stopnjo varovanja podatkov pri vpisu in prenosu podatkov.

 
GARANCIJA
Za izdelke, kupljene v naši spletni trgovini, veljajo vsi garancijski pogoji skladno s slovensko zakonodajo. Garancijo je možno uveljaviti le ob predložitvi računa in na pooblaščenih servisih ali v eni izmed trgovin IGLU ŠPORT v Sloveniji. Seznam trgovin.

 
PODATKI O STRANEH
Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb splošnih pogojev in tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv so vsebinske napake spletne strani možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih izdelkov, a jih je kljub temu treba razumeti kot simbolične.

 
AVTORSKE PRAVICE
Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja IGLU ŠPORT, d. o. o., ali pa ima podjetje IGLU ŠPORT, d. o. o., za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja IGLU ŠPORT je prepovedano.

 
KODEKS PO ZEPT
IGLU ŠPORT, d. o. o., posluje skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Prodajne pogoje trgovin in nakupov preko spleta si lahko prenesete tukaj.