Splošni pogoji za imetništvo Iglu kartice

1. Izdajatelj in lastnik kartice IGLU je družba Iglu šport, d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana.

2. Kartica IGLU je kartica, ki kupcem v trgovinah Iglu šport v Sloveniji omogoča:

• 10 % popust na vse nakupe (velja za izdelke, ki niso znižani),
• 10 % popust na izposojo opreme,
• Ugodnosti glede na opravljene nakupe,
• Posebne ugodnosti za imetnike iglu kartice
• obveščanje o posebnih promocijah,
•  in še mnoge druge ugodnosti.

3. Kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki izpolni vlogo v eni od trgovin Iglu športa v Sloveniji ali na spletni strani www.iglusport.si, ne more pa je pridobiti pravna oseba. Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno kartico IGLU.

4. Kupec s svojim podpisom na vlogi dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na vlogi, in jih elektronsko obdela. Družba Iglu šport ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov. Kot upravljavec osebnih podatkov bo vse osebne podatke na vlogi, sam ali v sodelovanju s pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, obdeloval skladno z zahtevami vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

5. Imetnik kartice IGLU lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za neposredno trženje. Imetnik kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko kadarkoli pisno odjavi od vseh oblik obveščanja.

6. Kartica IGLU velja do preklica izdajatelja ali imetnika. V primeru izgube kartice nam to lahko sporočite na elektronski naslov info@iglusport.si ali pisno na naslov IGLU ŠPORT Slovenija d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana. Kartico bomo preklicali in vam zagotovili novo.

7. Iglu šport kot izdajatelj kartice IGLU ni odgovoren za morebitne zlorabe kartice.

8. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

9. Obdelava osebnih podatkov

a) Iglu Šport kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj posredoval točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, leto rojstva, podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona.

b) S predložitvijo Iglu kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva Iglu kartice, Iglu Šport v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, ipd). Iglu Šport te podatke potrebuje, da:

• imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva Iglu Šport kartice (npr. oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
• preverja skladnost uporabe Iglu Šport kartice s temi splošnimi pogoji;
• analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev
• rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika Iglu Šport kartice ali reklamacijah;
• obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Iglu Šport kartice;

c) Imetnik Iglu Šport kartice lahko kadarkoli prekine imetnišvo Iglu Šport kartice, to željo sporoči na elektronski naslov info@iglusport.si ali pisno na naslov IGLU ŠPORT Slovenija d.o.o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana.

10. Ugodnosti glede na opravljene nakupe

Podjetje Iglu Šport bo dvakrat (2x) letno vsem imetnikom IGLU kartic, ki so v določenem obdobju opravili nakup v spletni ali katerikoli fizični trgovini Iglu Šport, poslalo elektronski kupon z dodatno ugodnostjo. (izključno kupcem, ki so podjetju dovolili hrambo email naslova in pošiljanje posebnih ugodnosti). Gre za začasno povečan popust, ki se določa glede na opravljene nakupe.

Vsak porabljen evro v trgovinah Iglu Šport se pretvori v eno točko. Torej, 1 EURO je 1 TOČKA.

Obvestilo o dodatnih ugodnostih glede na opravljene nakupe bodo kupci prejeli 2-krat letno.

Točke se zbirajo od 1. marca – 31. avgusta. Obvestilo o povišanem popustu kupci prejmejo v začetku septembra, povečan popust pa je možno koristiti do 30. septembra.

Točke se zbirajo tudi od 1. septembra do 28. februarja. Obvestilo o povišanem popustu kupci prejmejo v začetku marca, povečan popust pa je možno koristiti do 31. marca.

Spodaj tabela povečanega popusta za imetnike Iglu kartic glede na število zbranih točk.

Število zbranih točk

Odsotek začasnega popusta

1 - 50

12%

51 - 150

15%

151 - 300

18%

301 - 500

21%

Več kot 500

24%